Informationer på denne side er tiltænkt sundhedsfaglige personer.

 

Vi er Rhinix.
Vi laver enkle anvendelige og effektive produkter for at hjælpe mennesker med deres allergier og luftvejshelbred.
Vi arbejder hele tiden på at udbygge evidensen vedrørende brugen af Rhinix næsefiltre mod allergisk rhinitis.

Herunder præsenterer vi vores kliniske afprøvninger.

Interesseret i at arbejde med Rhinix næsefiltrene i din forskning?

Vi ser mange interessante applikationer for Rhinix. Hvis du har gode ideer eller vil samarbejde med os, er du velkommen til at kontakte os.

Interesseret i resultaterne fra vores seneste randomiserede dobbeltblindede parkstudie?

Besøg en af disse sider for at få adgang til vores rapport:

Artiklen via The Journal of Allergy and Clinical Immunology’s hjemmeside.

Artiklen via ScienceDirect.

Interesseret i resultaterne fra vores store 1073-personers observationelle studie på anvendeligheden af Rhinix næsefiltre?

Resultaterne er hidtil kun tilgængelige i resume-format.

For at se resumeet skal du besøge EAACI2015 og vælge sessionen PDS 18 – Clinical management of rhinitis (Mandag kl. 13.45). Derefter vælger du abstract no. 435: The usability of nasal filters in managing seasonal allergic rhinitis: an observational, open-label, in-season study.

Interesseret i resultaterne fra vores første randomiserede kliniske afprøvning?

Dem kan du finde ved at besøge én af nedenstående sider:

Abstract præsenteret på årsmødet 2014 for den amerikanske allergikongres (AAAAI).

Artiklen via The Journal of Allergy and Clinical Immunology’s hjemmeside.

Artiklen via ScienceDirect.